logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Anglojęzyczni świadkowie Katynia - Warszawa, 25 kwietnia 2018

Wykład Krystyny Piórkowskiej, badaczki zbrodni katyńskiej

 "Anglojęzyczni świadkowie Katynia. Dokumentacja​ ich wizyty w Katyniu a Komitet Maddena". Po wykładzie panel dyskusyjny z udziałem:

  • prof. Mariusza Wołosa (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • dr. hab. Sławomira Cenckiewicza (Wojskowe Biuro Historyczne, Kolegium IPN).

Prowadzenie: dyrektor Biura Eduakcji Narodwej IPN Adam Hlebowicz.

Komitet Maddena (Specjalna Komisja Śledcza Kongresu Stanów Zjednoczonych do Zbadania Zbrodni Katyńskiej) przez 13 miesięcy analizował materiały zgromadzone w archiwach rządu i armii USA, dokumenty procesu norymberskiego oraz przesłuchał ponad 100 świadków, w tym Mariana Wodzińskiego, lekarza sądowego Komisji Technicznej PCK w Katyniu oraz pisarza Józefa Mackiewicza, który w roku 1943 obserwował ekshumację zwłok w Katyniu. Komitet zaprosił do współpracy Rząd RP na uchodźstwie w Londynie, rząd RFN, a także rządy PRL i ZSRR. Dwa ostatnie jednak odmówiły.

Krystyna Piórkowska mieszka na stałe w Nowym Jorku. Jest autorką książki "Anglojęzyczni świadkowie Katynia" wydanej w roku 2012 przez Muzeum Katyńskie w Warszawie.

Opcje strony