logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2: Ludobójstwo

red. Radosław Ignatiew, Antoni Kura, Warszawa 2008, 128 s. (seria: „Materiały pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej”, t. 10).

Tom zawiera m.in.: biogram twórcy pojęcia „ludobójstwo”, Rafała Lemkina; postulat wprowadzenia terminu „ludobójstwo” do polskiego kodeksu karnego oraz zastosowania kategorii genocidium atrox (ludobójstwa szczególnie okrutnego) wobec zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności Kresów Wschodnich; oparte na materiałach śledztw IPN studia prawno-historyczne dotyczące owych zbrodni; rozważania o prawnych aspektach akcji „Wisła” w 1947 r.; analizę przestępstw sowieckich od września 1939 r., w tym zbrodni katyńskiej; komentarz do zbrodni nazistowskiej określonej w art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. (tzw. sierpniowego); artykuł o ściganiu w RFN zbrodni okupantów hitlerowskich na mieszkańcach polskich wsi.

Opcje strony