logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa

Książka, której pierwsze wydanie ukazało w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, dokonanej w 1940 r. przez Sowiety na blisko 22 tysiącach polskich jeńców wojennych i więźniów, zawiera studia historyczne i prawnicze, relacje strażników pamięci, zwłaszcza członków rodzin ofiar, a także dokumenty dotyczące zacierania śladów tej zbrodni na Ukrainie.

Obok syntetycznych podsumowań – przeglądu ustaleń historiografii i perypetii prowadzonych w różnych latach śledztw – znajdziemy tu teksty omawiające kwalifikację prawną Zbrodni, dzieje Kłamstwa Katyńskiego i toczonej w kraju i na emigracji walki o prawdę, miejsce Katynia w edukacji formalnej i nieformalnej w okresie III RP, zagadnienie „skarg katyńskich” przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Publikacja zawiera wprowadzenie autorstwa prezesa IPN Janusza Kurtyki, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Na pokład samolotu zabrał ezgemplarze pierwszego wydania książki, wraz z katyńskim numerem „Biuletynu IPN”.

 

Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2010,

wznowienie w wersji elektronicznej 2015

Opcje strony