logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Konspiracyjne Wojsko Polskie w latach 1945–1948”

Pakiet edukacyjny „Konspiracyjne Wojsko Polskie w latach 1945–1948” został opracowany przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Łodzi. Przedstawia dzieje jednej z najsilniejszych formacji zbrojnych podziemia antykomunistycznego, działającej w centralnej Polsce w latach 1945–1948, której założycielem i dowódcą był kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” – uczestnik kampanii wrześniowej i żołnierz AK.

Pakiet składa się z dwóch części, zawierających materiały dla nauczyciela i dla ucznia, oraz zestawu kart z faksymiliami dokumentów i fotografiami.

Część dla ucznia otwiera tekst omawiający historię Konspiracyjnego Wojska Polskiego autorstwa dr. Tomasza Toborka. Następne elementy to: biogramy najważniejszych postaci związanych z KWP, tablica synchronistyczna ukazującą najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem i działalnością KWP na tle wydarzeń w Polsce w latach 1945–1954, wybór materiałów źródłowych i innych materiałów pomocniczych. 

W części dla nauczyciela zamieszczono projekt edukacyjny oraz scenariusze lekcji, które można zrealizować w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej w oparciu o teksty źródłowe i inne materiały dodatkowe zawarte w pakiecie. Znajdują się tu także przykładowe tematy esejów i bibliografia dla nauczyciela i ucznia. 

Opcje strony