logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Sprawa Katynia” - wykład profesora Stanisława Swianiewicza

Płyty CD pt. „Sprawa Katynia” z archiwalnym odczytem w języku polskim i angielskim prof. Stanisława Swianiewicza, wydanie z książeczką zawierającą tekst prof. Tadeusza Wolszy pt. „Świadek z pierwszej ręki – prof. por. Stanisław Swianiewicz” oraz biogram uczonego pt. „Stanisław Swianiewicz – sowietolog, ekonomista, historyk idei”, autorstwa Sebastiana Nowakowskiego i Mari Swianiewicz–Nagięć, Białystok-Olsztyn 2020, 32 s., długość nagrania 40 m, 48 s.

Instytut Pamięci Narodowej przedstawia zestaw płyt CD

„Sprawa Katynia” - wykład profesora Stanisława Swianiewicza

Publikacja zawiera dwie płyty:

    Płyta 1. „Sprawa Katynia” - wykład profesora Stanisława Swianiewicza w języku polskim

    Płyta 2. „Sprawa Katynia” - wykład profesora Stanisława Swianiewicza w języku angielskim

Całość została uzupełniona o książeczkę z tekstem prof. Tadeusza Wolszy na temat roli uczonego w wyjaśnianiu i utrwalaniu prawdy o zbrodni katyńskiej a także biogram Stanisława Swianiewicza, ilustrowany zdjęciami rodzinnymi.

Koordynatorzy projektu:

dr hab. Piotr Kardela

dr Paweł Warot

Sebastian Nowakowski

W nagraniach wykorzystano archiwalne wystąpienia profesora Stanisława Swianiewicza

Książeczka zawiera 32 strony

Opcje strony