logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski w dokumentach zasobu IPN

Na stronie prezentujemy kopie dokumentów, fotografie, grafiki, mapy i inne interesujące pamiątki z podróży apostolskiej w 1979 roku

pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl

Większość materiałów zamieszczonych na stronie pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl została wytworzona lub zgromadzona przez organa bezpieczeństwa PRL. Uzupełniają je dokumenty przekazane przez darczyńców prywatnych i organizacje polonijne.

Wstęp do portalu przygotował prof. Jan Żaryn. Z myślą o czytelnikach z zagranicy została również przygotowana wersja tekstu w języku angielskim.

Materiały w sekcji „Dokumenty” zostały podzielone według etapów pielgrzymki (chronologicznie od Warszawy do Krakowa), według zagadnień (przygotowania, wywiad SB, kartoteki SB, Ludowe Wojsko Polskie, prasa polonijna, analizy i oceny) oraz według oddziałów i delegatur IPN przekazujących materiały. Teksty wprowadzające do poszczególnych zbiorów dokumentów zostały przygotowane przez pracowników pionu badawczo-naukowego i archiwalnego z Warszawy, Krakowa, Katowic i Poznania.

Sekcja „Foto i grafika” zawiera kopie zdjęć operacyjnych będących spuścizną po organach bezpieczeństwa PRL, jak również fotografie z zasobów prywatnych, przekazane do zasobu IPN przez naszych darczyńców. Materiały te mają wartość nie tylko kronikarską, ale również sentymentalną i artystyczną. Ponadto w sekcji „Foto i grafika" znajdują się kopie grafik, zaproszeń, biletów wstępu, broszur, ulotek, map, planów i szkiców sytuacyjnych.

W sekcji „Edukacja” znalazły się m.in. publikacje IPN w wersji cyfrowej, filmy i materiały edukacyjne, informacje o konferencjach, wystawach i innych inicjatywach podejmowanych przez IPN w związku z upamiętnieniem papieża Polaka.

Projekt został zrealizowany przez Archiwum IPN we współpracy z Biurem Prezesa i Komunikacji Społecznej IPN.

Opcje strony