logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstanie Wielkopolskie

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nawiązując do chlubnych tradycji pracy organicznej, łącząc wysiłki różnych środowisk, instytucji nauki i kultury, przygotowaliśmy portal tematyczny upamiętniający to doniosłe historyczne wydarzenie

W roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym szczególnym okresie przypominamy sobie dążenia Polaków, którzy przez okres 123 lat zaborów starali się odzyskać niepodległość, walcząc zbrojnie i prowadząc działania organicznikowskie.

W roku 1918 marzenia naszych przodków przestały być dążeniami, a stały się rzeczywistością. Walka o Rzeczpospolitą była udziałem wielu osób i środowisk, wielkim wspólnym wysiłkiem ponad podziałami, którego wyjątkowym przykładem był udział Wielkopolan w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim.

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nawiązując do chlubnych tradycji pracy organicznej, łącząc wysiłki różnych środowisk, instytucji nauki i kultury, przygotowaliśmy portal tematyczny upamiętniający to doniosłe wydarzenie historyczne.

Szczególną cechą portalu jest jego otwarta forma, która pozwala na publikowanie nowych materiałów, co będzie miało miejsce przy okazji kolejnych rocznic. Szczególną troską twórców portalu jest dbałość o jego wysoki poziom, dlatego w tym celu powołano Radę Programową.

Zachęcamy do korzystania z portalu, wierzymy że stanie się on ważnym narzędziem służącym w procesie edukacji i przyczyni się jednocześnie do upowszechnienia i upamiętnienia bohaterskiego zrywu Wielkopolan.

powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl

Opcje strony