logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kultura Niezależna

www.kultura-niezalezna.pl – jest portalem Roku Kultury Niezależnej, którego obchody zainaugurował na przełomie maja i czerwca 2009 r. Instytut Pamięci Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie społeczeństwu skali niezależnych działań w sferze kultury, podejmowanych w dekadzie lat 80., oraz ukazanie – szczególnie młodemu pokoleniu – roli, jaką kultura niezależna odegrała w kształtowaniu postaw czy dokonywaniu wyborów w komunistycznej rzeczywistości.

RKN ma formę cyklu imprez, organizowanych w całej Polsce od maja 2009 do czerwca 2010 przez poszczególne oddziały IPN we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pokolenie” i innymi organizacjami skupiającymi środowiska niezależne lat osiemdziesiątych. W ramach imprez (wystawy, sesje i konferencje, koncerty, spektakle teatralne itp.) przypominane są poszczególne dziedziny niezależnej działalności kulturalnej, takie jak teatr, film, muzyka, literatura, sztuki plastyczne

www.kultura-niezalezna.pl

Opcje strony