logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Śladami zbrodni

IPN prowadzi w całej Polsce program „Śladami zbrodni”, którego celem jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o „śladach zbrodni” komunistycznego aparatu represji z lat 1944–1989, udokumentowaniu tego, czego nie zniszczyła powszechna dotąd obojętność.

Program zakłada sporządzenie dokumentacji fotograficznej, filmowej obiektów wykorzystywanych przez „bezpiekę” – tj. siedzib urzędów bezpieczeństwa (powiatowych i wojewódzkich), aresztów, więzień, zidentyfikowanych miejsc zbrodni popełnionych przez: funkcjonariuszy UBP, Informację Wojskową, MO, KBW, ORMO, agenturę resortu bezpieczeństwa, ludowe WP.

Do udziału w programie „śladami zbrodni” zapraszamy wszystkich zainteresowanych zachowaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski. 

https://slady.ipn.gov.pl/

Opcje strony