logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN poprowadzili w Niemczech zajęcia na temat 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Na zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Rycheza” pracownicy Biura Edukacji Narodowej poprowadzili w Ośrodku Spotkań „Concordia” (Herdorf-Dermbach) w dniach 6–7 października 2018 r. warsztaty dla uczniów polskich szkół w Niemczech.

Zajęcia przybliżyły dzieciom i młodzieży drogę, jaką przeszła Polska, by w 1918 r. wrócić na mapy świata. Przypomniane zostały również sylwetki Ojców Niepodległości i ich zasługi dla odrodzenia państwa polskiego. Podczas warsztatów oprócz bohaterów z pierwszych stron gazet opowiedzieliśmy także o rzeszy Polaków, którzy walcząc o Ojczyznę, zostali odznaczeni przed 1939 r. Krzyżem bądź Medalem Niepodległości, wykorzystaliśmy do tego  materiały i prace laureatów I edycji ogólnopolskiego konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”.

Wyjazd został zrealizowany w ramach Programu Polonijnego BEN IPN, który istnieje od 2006 roku. Celem Programu Polonijnego jest upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski wśród Polaków i Polonii poza granicami kraju. Biuro Edukacji Narodowej realizuje to ustawowe zadanie poprzez nieodpłatne udostępnianie materiałów edukacyjnych, wystaw, organizację konkursów i projektów edukacyjnych, a także wizyty w placówkach polonijnych na całym świecie. Ważnym elementem Programu Polonijnego są zagraniczne Przystanki Historia, w których pracownicy IPN pojawiają się cyklicznie. Takie Przystanki funkcjonują m.in. w Wilnie, Grodnie, na Zaolziu, w Brukseli, Chicago i w Nowym Jorku.

Opcje strony