logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IPN uczestniczy w X Dniach Kultury Polskiej w Żytomierzu – 19–23 października 2017

Od 19 do 23 października 2017 r. – z inicjatywy  Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie – podczas X Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu będzie prezentowana wystawa Biura Edukacji Narodowej IPN „Ofiary Zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937–1938”. Wystawa towarzyszy konferencji na temat operacji antypolskiej NKWD na Żytomierszczyźnie.

Biuro Edukacji podczas uroczystości reprezentować będzie Olga Tumińska – koordynatorka Programu Polonijnego, która ponadto w dniach 19–20 października przeprowadzi w szkołach ukraińskich z fakultatywnym językiem polskim i w sobotnio-niedzielnej szkole polskiej lekcje i warsztaty na temat historii Polski z wykorzystaniem gier planszowych IPN i animacji „Niezwyciężeni”.

Dodatkowo 20 października odbędą się warsztaty dla nauczycieli, na których przedstawiona zostanie oferta dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju oraz sposoby wykorzystania gry „ZnajZnak” i „Polak Mały” w nauczaniu historii Polski. 

Opcje strony