logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli

Terminy (edycja I): 13 i 26 marca, 24 kwietnia 2024 r.

Cykl warsztatów, podczas których zaprezentowane i omówione zostaną wybrane źródła do historii powstania warszawskiego.

Zajęcia realizowane są we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności krytyki źródeł oraz podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania w procesie edukacyjnym materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

W ramach cyklu w edycji wiosennej zapraszamy na trzy spotkania:

1. Powstanie warszawskie w fotografii, 13 marca (on-line)

16.00–16.20 – O celu warsztatów i zasobie archiwalnym IPN;

16.20–16.40 – Omówienie projektu AIPN 63 dni w kadrze – konkurs i oferta lekcji archiwalnych;

16.40–17.10 – Fotografowie powstania warszawskiego: Henryk Śmigacz, Eugeniusz Lokajski ps. „Brok”, Sylwester Braun ps. „Kris”, Jerzy Tomaszewski i inni – prezentacja biogramów fotografów powstańczych i wybranych zdjęć;

17.10–17.20 – przerwa kawowa;

17.20–18.00 – warsztaty – praca z dokumentem (pytania do źródła, propozycje wykorzystania fotografii na zajęciach lekcyjnych);

18.00–18.30 – omówienie wyników pracy indywidualnej, podsumowanie zajęć. 

 

2. Powstanie warszawskie w niemieckich materiałach propagandowych,
26 marca (Kłobucka 21):

15.30–15.40 – powitanie, omówienie planu warsztatów;

15.40–16.00 – pracownia konserwacji dokumentów Archiwum IPN – przykłady wykonywanych prac;

16.00–16.20 – magazyn z materiałami po b. Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – prezentacja wybranych dokumentów dotyczących powstania warszawskiego;

16.20–16.30 – przerwa kawowa;

16.30–17.00 – powstanie w niemieckich materiałach propagandowych – prezentacja i omówienie dokumentów (ulotki, gazeta propagandowa „Tragedia Warszawy”), porównanie z ulotkami i materiałami informacyjnymi dowództwa powstania;

17.00–17.40 – warsztaty – praca w grupach z udostępnionymi materiałami źródłowymi;

17.40–18.00 – omówienie wyników pracy w grupach, podsumowanie warsztatów.

 

3. Powstanie warszawskie w relacjach uczestników, 24 kwietnia (on-line):

16.00–16.10 – powitanie, omówienie planu zajęć;

16.10–16.40 – powstanie w relacjach i wspomnieniach uczestników – omówienie i prezentacja wybranych źródeł – dzienników, notatek, wspomnień, notacji;

16.40–17.10 – historia powstańczej opaski – prezentacja losów Ewy i Jerzego Stolarskich – omówienie publikacji i mobilnej gry miejskiej Archiwum IPN;

17.10–17.20 – przerwa kawowa;

17.20–18.00 – warsztaty – praca z dokumentem (pytania do źródła, propozycje wykorzystania fotografii na zajęciach lekcyjnych);

18.00–18.30 – omówienie wyników pracy indywidualnej, podsumowanie zajęć.

 

Nauczyciele zainteresowani udziałem w warsztatach mogą uczestniczyć we wszystkich proponowanych modułach lub w dowolnie wybranych.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie:

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/25226/o//w/Warszawa

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/25230/o//w/Warszawa

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony