logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

II. Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908–1918

Opracował dr hab. Marek Gałęzowski

 

Oficerowie I Brygady Legionów Polskich nad Nidą, wiosna 1915 r., źródło Wojskowe Biuro Historyczne, autor nieznany.