logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

III. Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia)

Opracował dr hab. Marek Gałęzowski

Jerzy Kossak, Cud nad Wisłą. Źródło: Wikimedia Common