logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

III Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia)

opracował dr hab. Marek Gałęzowski

Jerzy Kossak, Cud nad Wisłą. Źródło: Wikimedia Common