logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IV. Kształtowanie się granic państwa (granica zachodnia)

Opracował dr hab. Marek Gałęzowski

Leon Prauziński, Przyjazd Ignacego Paderewskeigo do Poznania. Żródło: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu