logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IV Kształtowanie się granic państwa (granica zachodnia)

opracował dr hab. Marek Gałęzowski

Leon Prauziński, Przyjazd Ignacego Paderewskeigo do Poznania. Żródło: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu