logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

V Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej.

opracował dr hab. Marek Gałęzowski

Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego w budynku Instytut Aleksandryjsko-Maryjski Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej , 10 lutego 1919. Źródło: Tygodnik Ilustrowany, domena publiczna.

Instytut Aleksandryjsko-Maryjski Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej, ok 1864 r. Źródło: domena publiczna.