logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Jan Rodowicz „Anoda”

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Opowiada o życiu i śmierci jednego z bohaterów Szarych Szeregów, żołnierza legendarnego batalionu AK „Zośka” por. Jana Rodowicza „Anody”. Przybliża jego działalność konspiracyjną, m.in. udział w słynnej akcji pod Arsenałem z 26 marca 1943 r., walkę w powstaniu warszawskim oraz aktywność w konspiracji antykomunistycznej w 1945 r. Przypomina także o jego tragicznej śmierci w areszcie MBP 7 stycznia 1949 r.

Zachęcamy do pobrania zamieszczonego poniżej pliku z wystawą (w formacie B1 lub A3) i samodzielnego wydrukowania całości, złożonej z 15 plansz.

Autor wystawy: dr Paweł Rokicki

Recenzja: dr Przemysław Benken

Korekta: Katarzyna Ziębik

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Szymon Węglowski

W wystawie wykorzystano zdjęcia z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie; Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Szkolnego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz fotografie autorskie: Przemysława Benkena, Juliusza B. Deczkowskiego „Laudańskiego”, Piotra Waglewskiego i Piotra Życieńskiego.

Panele wystawy

Opcje strony