logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Stanisław Sosabowski

Generał Stanisław Sosabowski

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu. Prezentuje postać generała brygady Stanisława Sosabowskiego - dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, który jest symbolem polskiego spadochroniarstwa i  jego udziału w  największej operacji powietrzno–desantowej II wojny światowej – Market–Garden.

Urodzony w  kresowym Stanisławowie dzielił koleje życia pokolenia budującego II Rzeczpospolitą. Po wojnie pozostał na obczyźnie jak tysiące polskich oficerów niezgadzających się na sowiecką dominację nad Ojczyzną.

Pozostając na emigracji nigdy nie przyjął obywatelstwa brytyjskiego. Sprowadził do Londynu swoją rodzinę, m.in. syna Stanisława, powstańca warszawskiego. Po II wojnie światowej prowadził aktywną działalność publicystyczną. Zmarł 25 września 1967 r. w wieku 75 lat. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. W 2018 r. prezydent RP Andrzej Duda odznaczył generała najwyższym polskim odznaczeniem: Orderem Orła Białego.

 

Zachęcamy do pobrania zamieszczonego poniżej pliku z wystawą
(w formacie B1 lub A3) i samodzielnego wydrukowania całości, złożonej z 15 plansz.

Autorzy wystawy: Jerzy Rudnicki, Marcin Zugaj

Recenzja: dr Daniel Koreś

Korekta: Joanna Pietruszewska

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Katarzyna Niklas,
           Urszula Zalejska-Smoleń

W wystawie wykorzystano zdjęcia: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum Wojska Polskiego, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, 7 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Lęborku, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wikimedia Commons oraz ze zbiorów prywatnych Dariusza Krakowiaka, Marcina Kunickiego, rodziny mjr R. Małaszkiewicza i Marcina Zugaj.

Panele wystawy

Opcje strony