logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kazimierz Sosnkowski

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Kazimierz Sosnkowski urodził się 19 listopada 1885 r. w Warszawie. Był działaczem PPS i bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. Zasłużył się jako wybitny dowódca i szef sztabu Legionów, a po odzyskaniu niepodległości jako organizator polskiej armii i minister spraw wojskowych. W obliczu klęski Polski w wojnie z Niemcami i ZSRS przedarł się w październiku 1939 r. przez Węgry do Francji. W listopadzie 1939 r. powołano go na komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej. W lipcu 1943 r. po śmierci gen. Władysława Sikorskiego został wodzem naczelnym Polskich Sił Zbrojnych. Po zdymisjonowaniu go z tej funkcji 30 września 1944 r. wyjechał z rodziną do Kanady, gdzie aktywnie działał w polonijnej społeczności. Zmarł 11 października 1969 r. w Arundel w Kanadzie.

 

Autor Wystawy: Jacek Persa

Recenzenci: dr Jacek Magdoń

Redakcja i korekta: Ingeborga Jaworska-Róg

koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

skład: Katarzyna Dinwebel

 

Wykorzystane fotografie pochodzą z: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Karta, Centralnego Archiwum Wojskowego – Wojskowego Biura Historycznego, Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Panele wystawy

Opcje strony