logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Stefan Rowecki „Grot”

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. 

Prezentuje postać gen. dyw. Stefana Roweckiego.

Główny organizator i dowódca Armii Krajowej był przedstawicielem pokolenia, które dorastało wśród marzeń o niepodległej Polsce, by następnie tę wolność dla Polski wywalczyć, a po 20 latach niepodległego bytu odrodzonego państwa stać się świadkiem kataklizmu II wojny światowej i ponownej niewoli. Wybuch wojny był dla Stefana Roweckiego oczywistym momentem kontynuowania walki. Kapitulacja nie wchodziła w grę.

Kierując od 1911 r. pierwszym piotrkowskim zastępem skautowym, wstępując w 1914 r. do Legionów Polskich i przechodząc niemal cały szlak bojowy I Brygady, uczestnicząc w wojnie polsko-bolszewickiej, rozwijał swoje wojenne rzemiosło. Był zdolnym teoretykiem wojskowości, czynnym oficerem sztabowym, cenionym dowódcą. Całym życiem przygotowywał się do służby liniowej, w decydującym momencie przyszło mu jednak – z czym niełatwo się pogodził – prowadzić walkę w ukryciu, w warunkach konspiracji. Przeszedł do historii jako twórca największej armii podziemnej w okupowanej Europie. Jego aresztowanie i śmierć stanowiły jedną z najbardziej dotkliwych strat Polskiego Państwa Podziemnego.

Zachęcamy do pobrania zamieszczonego poniżej pliku z wystawą (w formacie A3 lub B1) i samodzielnego wydrukowania całości, złożonej z 18 plansz. Ekspozycja dostępna jest również do wypożyczenia w wersji analogowej (jako wystawa wewnętrzna na systemach typu rollup). Zainteresowane placówki szkolne prosimy o kontakt z sekretariatem OBEN Łódź, e-mail: oben.lodz@ipn.gov.pl

Autor wystawy: Marzena Kumosińska

Recenzja: dr hab. Marek Gałęzowski

Korekta: Grażyna Waluga

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Łukasz Michalak, MediaLab

W wystawie wykorzystano zdjęcia i materiały z Archiwum Akt Nowych, Instytutu Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie, Wojskowego Biura Historycznego, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Polskiej Agencji Prasowej oraz fotografie autorskie Piotra Życieńskiego/IPN.

Partner wystawy: Archiwum Akt Nowych

Panele wystawy

Opcje strony