logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Władysław Liniarski „Mścisław"

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przedstawia biograficzną wystawę elementarną „Władysław Liniarski »Mścisław«”.

Pułkownik Władysław Liniarski „Mścisław” służbę rozpoczął w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej, dowodząc wówczas I batalionem 62. pp. Pod koniec 1939 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, budując struktury podziemia niepodległościowego na Białostocczyźnie. Stał na czele Okręgu Białystok AK, zaś po rozwiązaniu organizacji kontynuował walkę na czele Armii Krajowej Obywatelskiej. Był oficerem najdłużej sprawującym funkcję komendanta okręgu AK.

Autor Wystawy: Karolina Dobek
Recenzja: dr Tomasz Łabuszewski
Korekta: Edyta Chrzanowska
Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak
Skład: Radosław Wnorowski
W wystawie wykorzystano zdjęcia: Ośrodka KARTA, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ze zbiorów Grażyny Sibilskiej, Pawła Bezubika, autora

Panele wystawy

Opcje strony