logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Michał Tokarzewski-Karaszewicz

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przedstawia biograficzną wystawę elementarną „Michał Tokarzewski-Karaszewicz”.

Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz walczył o niepodległość jako oficer I Brygady, był w ścisłym kręgu wybitnych oficerów legionowych. Bezsprzecznie kojarzony jest z formowaniem jednej z pierwszych organizacji konspiracyjnych w okupowanej Polsce. To właśnie on 27 września 1939 r. stanął na czele Służby Zwycięstwu Polski, która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Przyjął wtedy pseudonim „Torwid”.
Urodzony we Lwowie, walczył o wolną Polskę już podczas I wojny światowej. W swoim życiu nie ustawał w staraniach o najlepszą przyszłość kraju, o czym świadczyła również jego działalność po zakończeniu wojny w 1945 r., gdy pozostawał na emigracji.

Autor Wystawy: Radosław Wnorowski
Recenzja: dr hab. Marek Gałęzowski
Korekta: Edyta Chrzanowska
Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak
Skład: Radosław Wnorowski
W wystawie wykorzystano zdjęcia: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego, Ośrodka KARTA, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, autora, domeny publicznej

Panele wystawy

Opcje strony