logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

August Emil Fieldorf

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie przedstawia biograficzną wystawę elementarną „August Emil Fieldorf »Nil«”.

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie. Prezentuje postać generała Augusta Emila Fieldorfa, którego historia uosabia los pokolenia Polaków mającego udział w odzyskaniu Ojczyzny, a później doświadczonego tragedią jej utraty. Fieldorf przyszedł na świat w 1895 r. w Krakowie. Już w 1914 r. zostaje legionistą, a później walczy w szeregach Wojska Polskiego o granice Rzeczypospolitej i broni jej przed najazdem bolszewickim. Po wojnie kontynuuje służbę wojskową. Bije się w kampanii wrześniowej, a potem przedostaje na Zachód, skąd jako emisariusz powrócił do okupowanego kraju. Pod jego dowództwem Kedyw zadał Niemcom dotkliwe straty, toteż otrzymał kolejne zadanie – powołania tajnej organizacji „NIE” na czas nowej okupacji sowieckiej. Nierozpoznany przetrwał sowieckie łagry. Dopełnieniem jego losu było cierpienie i śmierć w komunistycznym więzieniu w 1953 r.

Autorzy wystawy: Dariusz Gorajczyk, Piotr Milczanowski

Współpraca: Ireneusz Kaczmarek, Agnieszka Masłowska, Michał Masłowski, Łukasz Płatek, Piotr Szubarczyk

Recenzja: Katarzyna Hudzicka-Chochorowska, Adam Kurus

Korekta: Paweł Naleźniak

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak


Skład: Katarzyna Kowalska


W wystawie wykorzystano zdjęcia: Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Armii Krajowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, ze zbiorów: Marii Fieldorf-Czarskiej, Marii Fieldorf
i Leszka Zachuty, Marka Ney-Krwawicza, Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie

Panele wystawy

Opcje strony