logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Juliusz Bursche

Wystawa „Juliusz Bursche” to biografia elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie.

Biskup Juliusz Bursche, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, którego 160 rocznicę urodzin (19 września 1862 r.) i 80 rocznicę śmierci (20 lutego 1942 r.) obchodzimy w tym roku, był niestrudzonym rzecznikiem sprawy polskiej. Za swoje przekonania i postawę zapłacił najwyższą cenę. Wystawa przedstawia drogę życia i najważniejsze dokonania biskupa, a także zarysowuje kontekst historyczny jego aktywności.

Juliusz Bursche urodził się w Kaliszu, w niemieckojęzycznej rodzinie pastora Ernesta Wilhelma Bursche. Studiował w Dorpacie, gdzie zafascynował się polską kulturą. Odtąd jego ideą życiową stało się uczynienie z polskich ewangelików świadomych patriotów. Był bardzo aktywny w działalności duszpasterskiej i życiu publicznym. Na prośbę Komitetu Narodowego Polskiego brał udział w pracach polskiej delegacji na kończącą I wojnę światową konferencję pokojową w Paryżu. Przekonywał o konieczności przyznania Polsce Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego oraz Mazur, jako terenów zamieszkałych przez – jak to określał – polski lud ewangelicki. W okresie międzywojennym za swoją patriotyczną aktywność był atakowany przez niemieckich wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz władze niemieckie. W momencie wybuchu wojny wygłosił do Polaków-ewangelików orędzie, w którym stwierdził: My, Polacy ewangelicy, którzy jesteśmy integralną cząstką Narodu polskiego, którzy z nim żyjemy i z nim czujemy – nas nie potrzeba nawet wzywać, abyśmy w dziejowej tej chwili złożyli ofiarę mienia i krwi na ołtarzu dobra Ojczyzny. Żadne ofiary nie będą nam zbyt wielkie, aby dać odpór mocy, która urągać chce majestatowi Rzeczypospolitej.

Autorka wystawy: Renata Lesiakowska
Recenzja: prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak
Skład: Anna Łukasik
Źródła zdjęć: Biblioteka Narodowa (POLONA), Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC), Zbiory rodzin Gardawskich i Łupienko, Wikimedia Commons, Mateusz Opasiński

Panele wystawy

Opcje strony