logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wojciech Korfanty

Biograficzna wystawa elementarna, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, prezentuje postać Wojciecha Korfantego.

Dyktator III powstania śląskiego stał się współtwórcą odrodzenia Rzeczpospolitej. Przebył w życiu drogę, która doprowadziła go do postawy demokratycznej, opartej na uniwersalistycznej myśli chrześcijańskiej. Współcześnie postać i myśl polityczną działacza narodowego upamiętniają nazwy ulic i pomniki. Wojciech Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 r. w osadzie Sadzawki (dzielnica Siemianowic Śląskich). Był najstarszym synem Józefa i Karoliny Korfantych. Nadane na chrzcie imię Albert spolszczył na Wojciech, co stanowiło swoistą deklarację poczucia narodowego młodego Korfantego. W wyborach z 1903 r. Korfanty został wybrany posłem do niemieckiego parlamentu (Reichstagu), w którym wstąpił jako pierwszy Górnoślązak, do parlamentarnego Koła Polskiego. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków w Niemczech. Wobec niekorzystnego przebiegu rozmów w sprawie podziału Górnego Śląska w 1921 roku strona polska zdecydowała się na sięgniecie po rozwiązanie zbrojne, jako polityczną manifestację woli Górnoślązaków. III powstanie śląskie wybuchło z 2/ 3 maja 1921 r., a Korfanty stanął na jego czele jako dyktator.

Zachęcamy do pobrania zamieszczonego poniżej pliku z wystawą (w formacie A3 lub B1) i samodzielnego wydrukowania całości, złożonej z 16 plansz.

Autor wystawy: dr Anna Zaczkowska

Recenzja: dr Mirosław Węcki

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Aleksandra Korol-Chudy

W wystawie wykorzystano zdjęcia i dokumenty ze zbiorów: POLONA, EUROPEANA, Biblioteka Narodowa Francji, (Bibliothèque nationale de France), Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej, KRAMERIUS (Česká digitální knihovna), Muzeum Historii Katowic, Śląska Biblioteka Cyfrowa, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Panele wystawy

Opcje strony