logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lucjan Żeligowski

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Opowiada o życiu jednego z najbardziej rozpoznawalnych postaci II RP. Lucjan Żeligowski pochodzący z Kresów był przykładem jednego z wielu polskich wojskowych, którzy zaczynając karierę wojskową w armiach zaborczych, już w trakcie trwania Wielkiej Wojny przechodzili do oddziałów polskich. W 1915 r. Lucjan Żeligowski przeszedł z Armii Rosyjskiej do Polskiej Brygady Strzelców, z którą wziął udział w walkach. Wyróżnił się jako dowódca polskiej 4 Dywizji Strzelców walczącej przeciw bolszewikom w Rosji w 1918–1919 r., następnie w wojnie polsko-bolszewickiej dowodził grupami operacyjnymi oraz 10 Dywizją Piechoty m.in. w walkach nad Autą oraz pod Radzyminem. Zasłynął też jako wyzwoliciel Wilna w październiku 1920 r. z rąk litewskich.

Zachęcamy do pobrania zamieszczonego poniżej pliku z wystawą (w formacie B1 lub A3) i samodzielnego wydrukowania całości, złożonej z 16 plansz. 

Autor wystawy: Waldemar Tyszuk

Recenzja: dr Rafał Sierchuła

Korekta: Olga Hollek Siła Słowa

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: iRem Jacek Rembowski

W wystawie wykorzystano zdjęcia ze zbiorów Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polona.pl, Wikimedia Commons.

Panele wystawy

Opcje strony