logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bolesław Wieniawa-Długoszowski

Wystawa „Bolesław Wieniawa-Długoszowski” została przygotowana w ramach projektu wystawienniczego Biografie Elementarne IPN przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu. Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące życia Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. W ramach wprowadzenia ukazano pochodzenie Wieniawy, jego dzieciństwo i lata młodzieńcze, a także okres lwowski związany m.in. ze studiami i pierwszym małżeństwem. Następnie przybliżony został jego pobyt na zachodzie Europy (Berlin, Paryż), charakteryzujący się rozwojem zainteresowań artystycznych oraz pierwszym zetknięciem z Józefem Piłsudskim, którego następstwem było zaangażowanie Wieniawy w działalność niepodległościową. Kolejne panele prezentują wojenne losy Wieniawy jako żołnierza I Brygady Legionów, a także jego pobyt w ogarniętej rewolucją bolszewicką Rosji. Z okresu II RP uwypuklono natomiast jego bliskie relacje z marszałkiem Józefem Piłsudskim
 i prominentnym środowiskiem artystyczno-kulturalnym ówczesnej Polski, ukazano wykreowany wizerunek „pierwszego ułana Rzeczypospolitej” oraz początki służby dyplomatycznej. Plansze zamykające wystawę przybliżają natomiast trudny czas II wojny światowej – zaangażowanie w pomoc polskim uchodźcom, epizod związany z wyznaczeniem Wieniawy na następcę prezydenta Ignacego Mościckiego, wyjazd do Stanów Zjednoczonych i samobójczą śmierć 1 lipca 1942 r.

Autor wystawy: Marcin Podemski

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Koncepcja plastyczna:  dr Karolina Zielazek-Szeska

Korekta: Ilona Kaczmarek

Recenzja: dr hab. Marek Gałęzowski

Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych (AAN), Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), POLONY, projektu PAUart, Wikimedia Commons oraz ze zbiorów prywatnych Teresy Vernon i dr. Gervase’ ego Vernona.

Panele wystawy

Opcje strony