logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wacław Felczak

Biograficzna wystawa elementarna opracowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Oddział w Krakowie. Prezentuje postać Wacława Felczaka – wybitnego historyka, znawcę dziejów Europy Środkowej, w czasie II wojny światowej współorganizatora cywilnej łączności między okupowanym Krajem a władzami na uchodźstwie przez Węgry. W 1945 roku był ostatnim emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego do Londynu, odbywał misje kurierskie do 1948 r. Po zwolnieniu z komunistycznego więzienia podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, był znakomitym wykładowcą i wychowawcą młodzieży. W latach osiemdziesiątych inspirował opozycję węgierską. Jego życie i działalność pozostają symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej.


Autor wystawy: dr Wojciech Frazik
Recenzja: dr Tomasz Kurpierz
Recenzja graficzna: Karol Czechowicz
Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak
Skład: Katarzyna Kowalska
W wystawie wykorzystano zdjęcia: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Archiwum IPN, Tadeusza Chciuka-Celta, Wojciecha Frazika, Henryka Wereszyckiego, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Wacław Felczak Alapítvány

 

Panele wystawy

Opcje strony