logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Jan Karski

Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi w syntetyczny sposób pokazuje najważniejsze etapy życia Jana Kozielewskiego, który do historii przeszedł pod konspiracyjnym pseudonimem Jan Karski. Czytelnik znajdzie tu próbę wyjaśnienia, dlaczego stał się jednym z najważniejszych emisariuszy politycznych Polskiego Państwa Podziemnego i nieformalnym ambasadorem sprawy polskiej wśród zachodnich aliantów. Autorzy przybliżają nie tylko znane dziś powszechnie okoliczności zbierania przez Karskiego informacji o trwającej Zagładzie i jego udziale w informowaniu świata zachodniego o tragedii Żydów. Przypominają również o jego powojennej, antykomunistycznej działalności  pod auspicjami rządu Stanów Zjednoczonych.

 

Autor wystawy: Michał Kępa, Magdalena Zapolska-Downar

Recenzja: dr hab. Marek Gałęzowski, dr hab. Janusz Wróbel

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Projekt graficzny i skład: Łukasz Michalak, MediaLab

W wystawie wykorzystano zdjęcia i dokumenty z Agencji Fotograficznej East News, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Miasta Łodzi, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka KARTA, United States Holocaust Memorial Museum oraz domeny publicznej.

Fotografie współczesne: Michał Kępa

Panele wystawy

Opcje strony