logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zofia Kossak (-Szczucka, -Szatkowska)

Przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach biograficzna wystawa elementarna poświęcona jest Zofii Kossak – wybitnej pisarce, charyzmatycznej konspiratorce w okresie okupacji hitlerowskiej, więźniarce KL Auschwitz i Pawiaka, która w 1945 r. zmuszona została do emigracji i skazana w stalinowskiej Polsce na artystyczne zapomnienie. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia, dokumenty, wypowiedzi Zofii Kossak ilustrują najważniejsze wydarzenia z życia pisarki, pozwalają dostrzec wybory, jakich dokonywała w trudnych momentach życia i wartości, jakimi się kierowała.

 

Autor wystawy: dr Kornelia Banaś

Recenzja: Diana Pieczonka-Giec

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Konsultacja graficzna: Magdalena Śladecka

Skład: Michał Bartłomowicz

 

W wystawie wykorzystano zdjęcia i dokumenty: rodziny Zofii Kossak, Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Narodowego Archiwum Cyfrowego, EAST NEWS, Polskiej Agencji Prasowej, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Archiwum IPN, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zbiorów Sztuki Wotywnej Jasnej Góry, Narodowego Banku Polskiego, United States Holocaust Memorial Museum.

Panele wystawy

Opcje strony