logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstanie Sejneńskie

Powstanie Sejneńskie – obok walk o Lwów, Powstania Wielkopolskiego – wpisuje się w szlak zwycięskich zmagań o granice odrodzonej Niepodległej w pierwszym roku jej istnienia. Obecność Józefa Piłsudskiego w Sejnach 13 września 1919 r. oraz osobisty udział Naczelnika Państwa w fetowaniu tego zwycięstwa miały  nie tylko ogromne znaczenie dla żyjących na Suwalszczyźnie Polaków, ale nadało temu wydarzeniu znakomitą rangę uroczystości ogólnopolskich.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z koordynatorem regionalnym: Paweł Murawski - tel. 85 664 57 71 pawel.murawski@ipn.gov.pl

Opcje strony