logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej

Wystawa prezentuje zbrodniczą politykę okupanta niemieckiego na obszarze przedwojennego województwa łódzkiego. Jej twórcy przyjęli szeroką definicję pojęcia „zbrodnie niemieckie” – jako całość działalności okupanta, zmierzającej do pośredniej i bezpośredniej eksterminacji mieszkańców zajętych ziem.

Na wystawie można odnaleźć przykłady wszystkich rodzajów zbrodniczej aktywności okupanta. We wrześniu 1939 r. przez ziemię łódzką przetoczył się front, pociągając za sobą ofiary także wśród cywilów. Wiele miast ucierpiało wskutek nalotów bombowych. Elita regionu padła ofiarą tzw. Intelligenz Aktion, a więzienia zapełniły się osobami skazanymi za nieprzestrzeganie surowych rozporządzeń okupanta. II wojna światowa oznaczała kres obecności społeczności żydowskiej na ziemi łódzkiej. Żydzi zostali zamknięci w gettach, a potem w większości wymordowani w obozach zagłady. Po wojnie władze państwowe i osoby prywatne podjęły wysiłki na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni. Na miejscach kaźni powstały pomniki, powołano specjalne instytucje, które zajmowały się upamiętnieniem miejsc zbrodni niemieckich i popularyzowały wiedzę o nich.

autorzy wystawy: Adam Sitarek (komisarz), Michał Trębacz, Milena Romanowska (projekt graficzny).

informacja techniczna: 24 panele, wymiary 200X100 cm, system wewnętrzny, wystawa w języku polskim.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Łodzi.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony