logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”

Wystawa, zorganizowana w 70. rocznicę rozpoczęcia niemieckiej akcji wysiedleńczo-osadniczej na Zamojszczyźnie, ukazuje nie tylko przygotowania i przebieg Aktion Zamosc, ale również organizowanie pomocy dla wysiedlanej ludności Zamojszczyzny, cywilny i zbrojny opór struktur Polskiego Państwa Podziemnego wobec działań okupanta oraz powojenne próby osądzenia zbrodni niemieckich na Zamojszczyźnie, podjęte przez sądownictwo polskie i międzynarodowe.

Integralną częścią obrazu jest los niemieckich osadników sprowadzonych na Zamojszczyznę w celu budowania „bastionu niemieckości”.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Lublinie.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony