logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sybiracy – Zesłańcy – Deportowani

Tematem ekspozycji są losy osób zesłanych w głąb Rosji i Związku Sowieckiego.

Oprócz informacji o Polakach zsyłanych w głąb Rosji w latach 1768–1956 na wystawie zaprezentowano materiały przekazane przez osoby mieszkające obecnie w województwie podkarpackim, które były deportowane lub internowane w ZSRS. Na kilkunastu planszach pokazano fotografie, dokumenty i pamiątki z zesłania. Osobna plansza poświęcona jest działalności Związku Sybiraków oraz staraniom o zachowanie pamięci o Golgocie Wschodu.

autorzy: Ewa Dziobak, Katarzyna Kyc, Bogusław Kleszczyński
oprawa graficzna i skład: Mirosław Surdej, dr Marcin Krzanicki

informacje techniczne: wystawa wewnętrzna, liczba paneli: 16, wymiary: 100 cm x 70 cm, wersja językowa: polska

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony