logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas...” Internowani w latach 1944–1947

Na wystawie przedstawiono akcję „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, aresztowanie i internowanie żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmieszczenie obozów NKWD w ZSRR, w których więziono internowanych Polaków, oraz losy poszczególnych osób.

Ekspozycję otworzył 3 lipca 2004 r. prezydent Ryszard Kaczorowski, w ramach białostockich obchodów sześćdziesiątej rocznicy akcji „Burza”.

autorzy: dr Marcin Markiewicz, dr Marcin Zwolski
konsultacja merytoryczna: dr Jan Jerzy Milewski, dr Ewa Rogalewska
projekt graficzny: dr Marcin Markiewicz
 

informacja techniczna: wystawa do prezentacji we wnętrzach, 28 paneli o wymiarach 100X70 cm.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z koordynatorem regionalnym: 

Paweł Murawski 85 664 57 71 / pawel.murawski@ipn.gov.pl

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony