logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sybiracy. Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939–1941)

Wystawa przedstawia sowiecki aparat represji po agresji ZSRS na Polskę 17 września 1939 r., historię deportacji ludności polskiej z terenu dawnego województwa białostockiego, mechanizmy tworzenia list deportacyjnych, przebieg aresztowań, drogę i pobyt na zesłaniu. 

Kolejne części ekspozycji poświęcone są czterem deportacjom i ich charakterystyce. Następnie przedstawione zostały losy represjonowanych, w tym szczególnie losy dzieci polskich oraz żołnierzy Armii Polskiej, oraz repatriacja ludności polskiej ze Związku Sowieckiego. Na wystawie przedstawiono kopie dokumentów, map, fotografii, listów, przedmioty codziennego użytku oraz pamiątki przywiezione z Syberii i Kazachstanu, wykonane przez zesłańców. Wernisaż odbył się 13 wrzesnia 2002 r. w Białymstoku podczas II Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

autor: dr Ewa Rogalewska
współpraca: dr Jan Jerzy Milewski, dr Marcin Markiewicz
konsultacja merytoryczna: dr Jan Jerzy Milewski
projekt graficzny: dr Marcin Markiewicz
 

informacja techniczna: wystawa do prezentacji we wnętrzach, 28 paneli 70X100 cm.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z koordynatorem regionalnym: 

Paweł Murawski 85 664 57 71 / pawel.murawski@ipn.gov.pl

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony