logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” – kontynuatorka „Gryfa Kaszubskiego” utworzonego na przełomie 1939 i 1940 r. – była największą na Pomorzu Gdańskim podziemną regionalną organizacją konspiracyjną o charakterze wojskowo-cywilnym. Działała od połowy 1941 r. do końca marca 1945 r. Szczególną aktywność przejawiała na terenach wiejskich i leśnych, prowadząc działania sabotażowe i walkę zbrojną przeciw niemieckiemu okupantowi.

Wystawa jest pierwszą próbą zaprezentowana w takiej postaci historii „Gryfa Pomorskiego”. Przedstawia jego genezę, struktury, działalność i przywódców, a także represje, jakie spotkały członków tej podziemnej organizacji po roku 1945. Materiał ilustracyjny i archiwalny zaczerpnięty został nie tylko ze zbiorów instytucji państwowych (archiwa, muzea, biblioteki), ale także z kolekcji prywatnych.

autorzy: Barbara Męczykowska, Stanisław Flis

informacja techniczna: 15 plansz formatu 90 cm x 122 cm do prezentacji zarówno we wnętrzach, jak i w plenerze, wersja polskojęzyczna.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Gdańsku.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony