logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego

Wystawa przedstawia wybrane grafiki autorstwa Włodzimierza Sławosza Dębskiego, pochodzące ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie. Zostały one zestawione z archiwalnymi fotografiami kościołów i kaplic na Wołyniu oraz współczesnymi zdjęciami tych samych obiektów lub miejsc. Całość uzupełniają krótkie informacje, dotyczące dziejów poszczególnych parafii, kościołów i kaplic.

Prezentowane na wystawie obiekty kultu religijnego w większości już nie istnieją, część jest w administracji Kościoła rzymskokatolickiego lub służą innym celom, osiem zaś pozostaje w trwałej ruinie. Ekspozycja ta unaocznia, jak wiele utraciliśmy z kresowego dziedzictwa, szczególnie w zakresie budownictwa i sztuki sakralnej.

 

Wystawa powstała w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Scenariusz: dr Edward Gigilewicz, dr Leon Popek

Recenzenci: dr Paweł Naleźniak, Magdalena Śladecka

Opracowanie graficzne: Paweł Kaniuk

Redakcja: Grzegorz Makus, dr Paweł Sokołowski oraz Tomasz Dolecki

Fotografie archiwalne i współczesne ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie oraz zbiorów prywatnych dr. Leona Popka.

 

W celu wypożyczenia wystawy proszę kontaktować się z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Lublinie

Kontakt: Tomasz Dolecki, e-mail: tomasz.dolecki@ipn.gov.pl; tel. 81 53 63 439

Panele wystawy

Opcje strony