logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)

Wystawę poświęcono polskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Przedstawiono na niej nie tylko życie codzienne mieszkańców wsi, lecz przede wszystkim formy represji stosowane przez aparat okupacyjny agresorów, których symbolem była pacyfikacja kieleckiej wsi Michniów (12–13 lipca 1943 r.). Zaznaczono też obecność ludowców wśród ofiar akcji wyniszczania polskich elit. Druga część wystawy pokazuje udział działaczy ludowych w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego oraz Rządu RP na Uchodźstwie, utworzenie i działalność konspiracyjnych organizacji politycznych, a następnie zbrojnych w okupowanym kraju. Zaprezentowano również sytuację na wsi polskiej po wkroczeniu Armii Czerwonej.

autorzy: Maciej Rędziniak, Tomasz Bereza, dr Mariusz Krzysztofiński
oprawa graficzna i skład: dr Marcin Krzanicki

informacja techniczna: 21 paneli o wymiarach: 70 cm x 120 cm, wystawa wewnętrzna, polska wersja językowa

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszów.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony