logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma"

Projekt składa się z wystawy plenerowej, wystawy wewnętrznej, katalogu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

Wystawa plenerowa: część wstępna (plansze 2–5) prezentuje Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym; plansze 6–9 wprowadzają kontekst historyczny, omawiają sytuację ludności kresowej podczas okupacji, a także założenia narodowościowej polityki ukraińskiej oraz planowane działania OUN i UPA wobec ludności polskiej. Punkt kulminacyjny wydarzeń, tj. dokonanie masowych mordów na Polakach mieszkujących na Wołyniu przedstawiają plansze 10–13. Z kolei plansze 13–18 prezentują dalszy przebieg wydarzeń na Wołyniu latem 1943 r., a także na terenach Małopolski Wschodniej. Na planszach 19–22 podsumowano wydarzenia na Kresach Południowo-Wschodnich w roku 1943. Na uwagę zasługuje plansza 20, która opisuje działania ukraińskich Sprawiedliwych. Ekspozycja zawiera spisy miejscowości, w których doszło do ludobójstwa. Wystawa zawiera także drastyczne fotografie, ale te dostępne są w części wewnętrznej prostopadłościanów, którą można oglądać przez wizjery umieszczone na wysokości oczu dorosłego człowieka.

Wystawa wewnętrzna prezentuje problematykę w nieco okrojonej formule, ale omawia najważniejsze zagadnienia.

Premiera wystawy odbyła się w 70. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu 10 lipca 2013 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

organizatorzy wystawy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia

informacja techniczna:

wystawa plenerowa: 22 plansze umieszczone na 11 prostopadłościanach – 9 o wymiarach: 100 x 200 x 30 cm oraz 2 o wymiarach 100 x 200 x 100 cm
wystawa wewnętrzna: 14 paneli o wymiarach 90 x 120 cm
 

autorzy: Agnieszka Gorczyca, Michał Ruczyński, Ewa Siemaszko, dr Marcin Stefaniak

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Szczecinie.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony