logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dzieje 2 Korpusu… inaczej!

Przedstawiamy wersję elektroniczną wystawy Dzieje 2 Korpusu… inaczej! przygotowanej z okazji 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino przez Oddziałowe Biuro Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej-KŚZpNP we Wrocławiu.

Wystawa prezentuje prace Mieczysława Kuczyńskiego, żołnierza 2 Korpusu Polskiego namalowane w latach 1945–1946, jeszcze w czasie stacjonowania formacji we Włoszech. Humorystyczne szkice powstały w chwilach odprężenia i relaksu, pozwalając autorowi – w pewnym stopniu, otrząsnąć się z traumatycznych przeżyć wojennych. Z czasem zbiór ten został uzupełniony, a następnie wydany w formie albumu pt. Dzieje 2 korpusu… inaczej!. Okazją do wydania publikacji stały się uroczyste obchody 25. rocznicy bitwy pod Monte Cassino, przypadające na dzień 18 maja 1969 r., zorganizowane przez środowisko emigrantów wojennych w Anglii. Kolekcja dedykowana jest dowódcom, ochotniczkom, kolegom i towarzyszom broni 2 Korpusu Polskiego, w celu uczczenia ich heroicznych zmagań o wyzwolenie ojczyzny na froncie włoskim.

Joanna Dardzińska (fragment katalogu)

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej we Wrocławiu.

Opcje strony