logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zniszczenia Warszawy w 1939 r. Fotografie Antoniego Snawadzkiego

Antoni Snawadzki urodził się w 1897 r. w Kaliszu i wychował w patriotycznej atmosferze. Wstąpił do Legionów Polskich, później działał w konspiracji POW. Po odzyskaniu niepodległości służył w Wojsku Polskim . Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. i w III powstaniu śląskim. Pasjonował się fotografią, lecz nie udało mu się podjąć działalności zawodowej w tej dziedzinie.

W 1939 r. wziął udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji pozostał w mieście i prywatnym aparatem fotografował jesienią 1939 r. zniszczone budynki, ślady walk i ekshumacje ofiar. Został aresztowany 19 stycznia 1940 r. przez niemiecką policję. Jego późniejsze losy pozostają do dziś tajemnicą.

W czasie powstania warszawskiego kolekcja jego zdjęć uległa rozproszeniu. Część odbitek została odnaleziona na terenie Warszawy i trafiła do zbiorów Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Dużą partię zdjęć w 1966 r. przekazał Głównej Komisji Bolesław Modzewski.

Obecnie największym zbiorem zdjęć Antoniego Snawadzkiego dysponuje Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

Projekt plansz – Kamil Kruszewski, biogram i wybór fotografii – Konrad Ślusarski, foto – Katarzyna Adamów

Wystawa tylko do pobrania