logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Tramwajem przez getto…” Dzielnica zamknięta w okupowanej Łodzi 1940–1944

Wystawa ma przybliżyć historię drugiego co do wielkości getta w okupowanej Europie. Podczas II wojny światowej Łódź straciła prawie jedną trzecią przedwojennych mieszkańców, co było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii społecznej naszego miasta.

Wśród ofiar przeważali Żydzi – przedwojenni obywatele Łodzi, ale także osoby deportowane z innych miast okręgu łódzkiego oraz państw Europy Środkowej i Zachodniej. Przez założone przez niemieckiego okupanta i istniejące w latach 1940–1944 getto przeszło ponad 200 tys. osób. Zdecydowana większość z nich została wymordowana w obozach zagłady lub zginęła na skutek głodu oraz panującej w dzielnicy zamkniętej epidemii chorób zakaźnych.

Nierozerwalnie związane są z nią dzieje łódzkich tramwajów, które były używane w getcie jako środek transportu przymusowych robotników oraz wysiedleńców, a także kursowały wyłączoną z getta ul. Zgierską. Wbrew woli okupantów demaskowały one skutki polityki władz nazistowskich wobec Żydów przed mieszkańcami Litzmannstadt – Polakami i Niemcami.

autorzy wystawy: Adam Sitarek (komisarz wystawy), Marek Czekalski (Muzeum Komunikacji Miejskiej w Łodzi), Milena Romanowska ( projekt graficzny).

informacja  techniczna: 20 paneli wielkoformatowych, wymiary 150X230 cm, wystawa plenerowa w języku polskim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony