logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

»Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat...« Pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim (1941–1944)

Wystawa przedstawia opór społeczeństwa, Kościołów i Polskiego Państwa Podziemnego wobec nazistowskiego planu eksterminacji ludności żydowskiej, a także ratowanie Żydów i pomoc niesioną im przez pojedynczych obywateli oraz instytucje, takie jak np. konspiracyjna Rada Pomocy Żydom.

Wystawa obejmuje również listę mieszkańców północno-wschodniej Polskich odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Otwarcie odbyło się 16 VIII 2003 r. w Białostockim Ośrodku Kultury.

Autor:

dr Ewa Rogalewska

Współpraca: dr Marcin Markiewicz, Andrzej Muczyński, Anna Pyżewska

Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Cezary Kuklo, Anna Pyżewska

Projekt graficzny: dr hab. Andrzej Dworakowski i Offset Print.

Informacja techniczna:

Wystawa przeznaczona do prezentacji we wnętrzach, 29 paneli w ramkach aluminiowych 70X100 cm.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Białymstoku.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej