logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

»Czyny świadczą o człowieku« - Polacy udzielający pomocy Żydom podczas Holocaustu na Kresach Wschodnich II RP

Ekspozycja obejmuje i pokazuje wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej Polskiej według przedwojennego podziału administracyjnego. Prezentuje fotografie wykonane podczas wojny, kilka lat przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu. Obok zdjęć Polaków starano się pokazać ich żydowskich braci oraz miejsca ukrywania. Na wystawie znalazły się także wybrane, nigdzie dotąd niepublikowane dokumenty, potwierdzające pomoc udzielaną Żydom przez polskich mieszkańców Kresów Wschodnich II RP.

Wystawa przygotowana została przez Oddział IPN w Rzeszowie.

Autor: dr hab. Elżbieta Rączy

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.