logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności udzielanej pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona jest pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków.

Autorzy:

dr hab. Elżbieta Rączy

Projekt graficzny i skład: dr Marcin Krzanicki, Katarzyna Hudzicka-Chochorowska

Informacja techniczna:

Liczba paneli: 29, wymiary paneli: 90x125

Wystawa wewnętrzna/zewnętrzna, wersja językowa: polsko-angielska

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.