logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Małopolanie w katyńskich dokumentach dr. Jana Robla

Ekspozycja prezentuje kopie protokołów sporządzonych przez zespół dr. Robla. Każdy z nich zawiera dokładny spis przedmiotów i dokumentów znalezionych przy zwłokach polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu. Do każdego z protokołu dołączono fotografię oficera.

autorzy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Instytut Ekspertyz Sądowych, Uniwersytet Jagielloński

informacja techniczna: 40 drukowanych plansz formatu 70×100 cm, dodatkowo kolorowe plakaty wystawy, wystawa dostosowana do prezentacji wewnętrznej.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej w Krakowie.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej


Opcje strony