logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Pamiętny rok 1989

Wystawa przedstawia przemiany polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w., które, w połączeniu z korzystną koniunkturą międzynarodową, doprowadziły do obalenia ustroju komunistycznego i wyzwolenia się kraju spod dominacji sowieckiej.

Sporo uwagi poświęcono negocjacjom między przedstawicielami władzy a opozycją, czyli rozmowom okrągłego stołu, prowadzonymi od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. Kolejnymi etapami przemian były wybory do Sejmu kontraktowego z 4 czerwca 1989 r., powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego i reforma gospodarcza Leszka Balcerowicza.

Autorzy:

Magdalena Filip, Paweł Spodenkiewicz, Grzegorz Nawrot (komisarz wystawy), Milena Romanowska (projekt plastyczny).

Informacja techniczna:

40 paneli wielkoformatowych, wymiary 150X300 cm, wystawa plenerowa w języku polskim.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Łodzi.

Opcje strony