logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zbrodnie komunistyczne w Marynarce Wojennej w okresie stalinowskim

Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej.

Ekspozycja skupia się na temacie represji komunistycznych wymierzonych w przedwojenną kadrę oficerską Marynarki Wojennej oraz w podoficerów i szeregowych, którzy do wojska trafili w na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Prezentuje sylwetki głównych oskarżonych w stalinowskim procesie komandorów z lata 1952 r. (kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr. Jerzego Staniewicza, kmdr. por. Kazimierza Kraszewskiego, kmdr. Mariana Wojcieszka, kmdr. por. Roberta Kasperskiego, kmdr. ppor. Wacława Krzywca oraz kmdr. Adama Rychla), sowietyzację Marynarki Wojennej i całych polskich sił zbrojnych po II wojnie światowej. Scharakteryzowana została Informacja Wojskowa czyli aparat represji odpowiedzialny za komunistyczne zbrodnie w polskiej armii.

autorzy: dr Tomasz Neubauer (Muzeum Marynarki Wojennej), Daniel Sieczkowski (Instytut Pamięci Narodowej).

informacja techniczna: 17 plansz formatu 90x125 cm.

 

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Gdańsku.

Opcje strony