logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Śladami zbrodni. Centralne Więzienie Rawicz

Wystawa na współcześnie wykonanych fotografiach ukazuje więzienie w Rawiczu jako miejsce kaźni Narodu Polskiego w latach stalinizmu. Na planszach przedstawiono miejsca związane z męczeństwem więźniów, z administracją i „ochroną” obiektu oraz budynki wykorzystywane tuż po wojnie przez sowiecką administrację wojskową.

Ważnym elementem wystawy jest plansza zawierająca ponad dwieście nazwisk więźniów politycznych straconych, zamordowanych lub zamęczonych w tym czasie w rawickim więzieniu. Osobną planszę poświęcono Kazimierzowi Pużakowi, nestorowi polskiego socjalizmu, który zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w 1950 r.

autor: Bartosz Kuświk

informacja techniczna: 16 plansz, 100x70 cm, polska wersja językowa, wystawa przeznaczona do prezentacji wewnętrznej.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Poznaniu.

Opcje strony